EXPOSICIÓ TEMPORAL PLANTA BAIXA
Mostra d'artistes locals
de l'11 de desembre de 2021 al 16 de gener de 2022


EXPOSICIÓ PERMANENT PLANTA PRIMERA
PREMI CENTELLES
Selecció del patrimoni pictòric

SALA DE PALEONTOLOGIA
EDUARD GRIMALT
>>>

LXXIX CONCURS DE PINTURA
PREMI CENTELLES 2021