EXPOSICIÓ TEMPORAL PLANTA BAIXA
MATANCES
Exposició de fotografies de JOAN RAMON BONET
Del 21 d'octubre al 19 de novembre de 2017
>>>


EXPOSICIÓ PERMANENT PLANTA PRIMERA
PREMI CENTELLES
Selecció del patrimoni pictòric